Natuurboerderij Kreil

over ons natuurinclusief en biologisch verdienmodel

Even voorstellen. Winny van Buuren-Tessers en Arjen van Buuren.

 

We zijn actief op verschillende social media en wij zijn heel geïnteresseerd in wat u doet en denkt. We zijn makkelijk benaderbaar, ook voor collegiaal en ander overleg, een cursus of een keertje de ecoploeg proberen. Of voor een lekker recept met parelgerst…  Landgoed Kreil is te volgen op LinkedIn, maar u kunt ook ook persoonlijk een connectieverzoek sturen.

WInny en Arjen van Buuren

Onze missie

Onze visie is een gezonde bodem, gezond voedsel en een gezond verdienmodel voor nu en toekomstige generaties door biologische én natuurinclusieve landbouw op Landgoed Kreil.

Ons doel

Ons doel is bij te dragen bij aan de transitie in de landbouw en een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Kreil voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten. We produceren onze producten in een korte keten samen met lokale ondernemers en verkopen deze producten rechtstreeks aan consumenten en lokale bedrijven.

We betrekken en verbinden mensen, collegae boeren en maatschappij bij ons bedrijf d.m.v.:

 • Telen van biologische gewassen.
 • Verwaarden tot lokale streekproducten.
 • Lokaal verkopen van biologische producten.
 • Zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap.
 • Een goed verdienmodel op basis van een korte keten.
 • Samen te werken met lokale ondernemers.
 • Betrekken van de burger en boer bij ons bedrijf.

 Toekomstbestendige landbouw

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien en deze niet in gevaar worden gebracht, kiezen wij voor biologische én natuurinclusieve landbouw. Dat wil zeggen dat een dergelijke vorm van landbouw toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.

Extensieve landbouw

De akkers op het landgoed lenen zich bij uitstek voor een extensieve vorm van landbouw. We telen alleen granen op de akkers. Na het zaaien van de granen komen we pas weer op het land als er geoogst moet worden. Zo laten we de bodem met rust.

Ook de aanleg van bloemrijke akkerranden voor het aantrekken van nuttige insecten en het verbinden van landschapselementen behoort tot de bedrijfsvoering.

Onze taak

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op Landgoed Kreil en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied de komende jaren uit te mogen voeren.

Wat willen wij bereiken

 • Biodiversiteit verhogen door toepassen van stroken- en mengteelt en de aanleg van akkerranden.
 • Consumenten voorzien van duurzaam geteelde producten.
 • Goede financiële positie door een korte keten.
 • Onderzoek doen naar verbinding tussen technologie en ecologie binnen ons bedrijf.
 • Studenten en collegae boeren inspireren voor van natuurinclusieve landbouw, zowel voor biologische als gangbare landbouw. korte keten en verdienmodellen.

Hoe gaan we dat bereiken

 • Samenwerking met landgoedeigenaar, lokale ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs, adviesbureaus en collegae landbouwers en boeren.
 • Inzetten van de natuur om te zorgen voor een gezonde bodem.
 • Korte keten door rechtstreeks producten te leveren aan consument en lokale ondernemers.
 • Demonstraties en lezingen geven aan collegae boeren en (natuur)organisaties.

Skal: 112145

KvK: 85523135

winny @ kreil.nl

06-30475578

© 2023 Lajanski | licentie van toepassing